Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Landbruk, miljø og viltforvaltning/Viltforvaltning/Viltpåkjørsel

Viltpåkjørsel

Ring politiet på 02800 og meld fra. De vil sette over til kommunens ettersøksavdeling.

Mer info her