Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Marker-modellen/Ansatt/Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Sentralbord for alle tjenester 69 81 05 00
Barnevernstjenesten 69 81 05 00 (via Servicetorget)
Barnevernsvakta (kl. 16.00 - 08.00) 91 38 92 93
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Helsestasjon 45 40 39 25/46 62 43 36
PPT Rakkestad og Marker 69 22 55 00 via Servicetorget
Ungdomskontakt og SLT-koordinator 48 15 32 81
Familievernkontoret i Askim 46 61 60 40