Vi gjør oss klare for skole for mellom- og ungdomstrinnet til uka.

Må si oss godt fornøyde med føringene vi fikk fra Erna og Guri i går kveld!

SFOvinduet

I løpet av neste uke kan alle elever få komme tilbake til skolen. Vi setter av mandag og tirsdag til praktisk forberedelse for de voksne på skolen, og starter undervisningen på onsdag. 

Det skal bli så godt å få møte dere alle sammen igjen. Dette har vi ventet på! For å ivareta føringene i smitteveiledreren for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, vil vi legge opp til en kombinasjon av klasseromsskole, uteskole og hjemmeskole. Dette for å unngå trengsel i ganger/garderober, god fordeling av toaletter og romslige, trygge klasserom. Vi vil i starten av neste uke gi dere informasjon om organiseringen på hvert enkelt trinn. Kohortene/gruppene vil få faste oppmøtesteder, uteområder og klasserom. Vi må ivareta smittevernsreglene både for skolen og for skoleskyssen, så dette vil være førende for oppmøtedager på skolen. Skissen for planlagt oppstart ble presentert og drøftet med FAU allerede tirsdag, og vi fikk tommel opp for dette. Vi er glad for å ha god dialog med dere foreldre. Det er det beste utgangspunktet vi kan få. 

Vi har hatt to skikkelig fine uker med småskolen på plass, så vi har stor tro på at vi skal få til en god oppstart for resten. Vi ber om at dere er litt tålmodige med oss i denne opptrappingstiden. Vi skal nå sakte, men sikkert, nærme oss en mer normal hverdag. For å få til det, og for å sikre at Marker fortsatt slipper unna Korona-smitte, må vi holde oss til de smittevernsreglene myndighetene gir oss. Som helseministeren sa: Dette er ikke slutten på dugnaden, men kanskje begynnelsen på slutten....dersom vi fortsatt tar ansvar og ikke gambler med hverandres helse. Hold avstand, vask hendene og vis MOT til å bry deg! 

IMG_1280.JPG