Hvem
Telefonnummer
Brann 110
Politi 02800
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevernsvakt 913 89 293
Krisesenteret 69 89 45 69
Giftinformasjonen (døgnåpent) 22 59 13 00
Tannlegevakten i Viken 69 11 77 99
Veterinærvakt Østfold Øst  954 87 330
Mattilsynet - dyrevern 22 40 00 00
Elvia strømnett  02024
Vakttelefon vei/vann/avløp  - Marker kommune 924 23 320
Viltvakt/viltpåkjørsel (politiet - som melder videre til kommunens ettersøksavdeling)

02800

Viltvakta (om du observerer skadet dyr) 477 80 844