Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Næringsliv/Utviklingsavtale

Utviklingsavtale

Kommunene Rømskog, Marker og Aremark har egen utviklingsavtale med fylkeskommunen. Avtalen er styrt av en styringsgruppe der kommunene har en representant hver, fylkeskommunen har to og fylkesmannen en representant.

Gjennom avtalen delfinansieres en rekke utviklingsprosjekter i regionen.

Det viktigste samarbeidsprosjektet er i dag Regionalpark Haldenkanalen, hvor også Halden og Aurskog-Høland inngår.