Årets TV-aksjon vil bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Gjennom TV-aksjonen bidrar vi både lokalt og nasjonalt til å oppfylle FN's bærekraftmål 3; God helse.

w 5cCTYEZpwGrgAAAABJRU 5ErkJggg==