Vår visjon: «Et trygt sted å være, et morsomt sted å lære!»  

Vi legger vekt på omsorg, trygghet, lek og vennskap. Vi setter av god tid til lek inne og ute i løpet av dagen, vi bruker nærområdet til å gå på tur, vi benytter oss av svømmebassenget og gymsalen på skolen, vi samarbeider med de andre barnehagene i kommunen, vi har et stort og variert uteområde, vi besøker Marker bo- og servicesenter en gang i måneden, de eldste har egen klubb og en gang i måneden treffer de de andre i kommunen som også skal begynne på skolen.

Tussilago deltar i prosjektene som kommunen har. Det er for tiden «Inkluderende barnehage og skolemiljø i Marker» og «Språkkommunen Marker». Blant annet på den måten holder personalet seg faglig oppdatert.     Vi bruker også et pedagogisk verktøy som heter Mitt valg. Dette er et opplegg fra Lions. Det handler om å skape gode relasjoner, skape trygge miljøer, bygge selvtillit og selvfølelse hos barn.

Vi håper å se deg i Tussilago barnehage!