Totalentreprise - Ny barnehage - Marker kommune - tilbudsfrist: 13.06.2019 kl. 10

Ny barnehage - Marker kommune

Tilbudet skal leveres i det elektroniske konkurransegjennomføringsverktøyet Tendsign (KGV).

Veiledning til hvordan man leverer tilbud på https://www.visma.no/commerce/levere-anbud/

Tilbudsfrist er satt til 13.06.2019. kl. 10.00.

 • 5 avdelingers barnehage på Bommen
 • Barnehagen skal være et klimaprosjekt, med stor vekt på bruk av tre. Barnehagen forventet klar til bruk høst 2020.
 • Det er utarbeidet et forprosjekt med bred brukermedvirkning ledet av arkitektfirmaet Architectopia. Brukergruppa har bestått av disse:
  • tillitsvalgte fra Grimsby barnehage
  • foreldrerepresentanter fra Grimsby barnehage
  • Verneombud ved Grimsby barnehage
  • Representanter fra uteseksjon
  • Kommunens ENØK-konsulent 
  • IT-ansvarlig
  • Leder for renholdere
  • Barnehagefaglig rådgiver
  • Tillitsvalgt utdanningsforbundet
  • Bedriftshelsetjenesten
  • Kommuneoverlegen
  • Miljørettet helsevern
  • Virksomhetsleder Teknikk, plan og miljø
  • Virksomhetsleder Grimsby barnehage
  • Resultat av forprosjekt er grunnlag for totalentreprise som ligger ute på Doffin med tilbudsfrist 13.06.2019
Tips en venn Skriv ut