Testing skjer kun i "test-filen" med innkjøring fra E18. De som kommer fra Ørje eller som skal testes på vei ut av landet, må derfor kjøre opp til grensen og tilbake. Med de stengingene som nå er foretatt, må en snu på tollstasjonen.

Regjeringen har innført plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Det er pålagt 10 dagers karantene for personer som krysser grensen som har vært i rød sone.

Alle innbyggere i Marker kommune som har behov for testing for Korona, har mulighet for å få testet seg ved testsenteret. Testing krever at en på forhånd har vært i kontakt med legekontor telefon 69 81 01 50  eller sporingsteam.

  • For testing ved testsenter: tlf 940 25 368
  • Koronatelefon i Indre Østfold: tlf. 477 80 110
  • Smittesporing Marker: tlf 940 25 368

Ved behov for helsehjelp, kontakt legekontoret tlf 69 81 01 50  i kontorets åpningstid eller legevakt tlf. 116 117 på kveld/helg.

Spørsmål kan sendes
korona@marker.kommune.no 
(besvares i kommunens åpningstid, man - fre 07.30-15.30)

Betaling for testing

- De som bor i Marker; gratis
- De som oppholder seg i Marker; gratis
- Ordinære grensepasseringer; gratis
- Grensependlere; kr 500
- Alle andre; kr 500

Positiv test

De som trenger bekreftelse på positiv Covid-19 test kan gjøre følgende:

1. Ta kontakt med sin fastlege for bekreftelse

2. Skriv ut svar fra www.helsenorge.no  selv for å vise på grensen

3. Dersom du ikke har fastlege eller ikke kan se svaret på helsenorge, kan du sende mail til testsenteret@marker.kommune.no, og be om bekreftelse derfra.