Marker kommune fikk i 2003 utslipstillatelse på 4000pe. "Pe" er forkortelse for personekvalient og betyr mengden biologisk oksygenforbruk iløpet av et døgn. Dagens anlegg tar i mot rundt 2000 pe. Det nye anlegget vil kunne ta i mot maksimalt 2800 pe.

 

Det fins mange måter å bygge et renseanlegg. Og det fins mange måter å rense spillvann. Ettersom kommunen ønsker et anlegg som er robust og driftsvennlig, nøkternt, og en god nabo, ønsker vi gjennom en samspillsentreprise å komme frem til den beste løsningen. Samspillsentreprise er en gjennomføringsmodell, en måte å gjennomføre byggeprosjekter på. Ved samspilsentreprise kommer entreprenør inn tidlig i prosjekter og kan på den måten bidra med sin erfaring og kompetanse helt fra starten.

 

Konkurransegrunnlaget for "Nye Bommen renseanlegg" er utarbeidet i løpet av 2022 og ble lagt ut på DOFFIN i november. Ny frist for innlevering av tilbud er satt til 16. desember.

 
Vi gleder oss til å motta spennende tilbud og ser frem til å kunne etablere et anlegg som kan være et ressursanlegg og ikke bare et renseanlegg.