Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Den som ønsker å få rettet opp feil i manntallet, må sende et skriftlig, begrunnet krav til valgstyret i kommunen. Flytting som har skjedd etter 30. juni gir ikke rett til oppføring i valgmanntallet i tilflyttingskommunen.

Les mer om stemmerett og manntall her.

Manntallet ligger utlagt i Marker rådhus, Servicetorget. 

                                                          

Valgstyret i Marker
Postboks 114
1871 Ørje
epost:  post@marker.kommune.no 

Ved henvendelse, telefon 69 81 05 00