Søknadsfrister SFO, Marker skole

SFO

For skoleåret 2019/2020 er søknadsfrist for SFO-plass 31. mars

For endringer eller oppsigelse av SFO-plass som skal gjelde fra 1. august 2019 er fristen 31. mars

De som allerede har plass trenger ikke søke på nytt. Plassen beholdes ut 4.klasse hvis ikke oppsigelse av plassen skjer før.

 Endringer og oppsigelse av plass er en måned fra den den 1. i hver måned. Endringer kan skje gjennom hele sfo tiden.

 Elektroniske Søknads/endrings/oppsigelsesskjema finner du her

Tips en venn Skriv ut