Søknader vedr. trening i Markerhallen og Marker skole, gymsalen, for høsten 2021 og vinteren 2022 må være sendt Marker kommune innen 25. juni 2021  

Søknad sendes post@marker.kommune.no