Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Legetjeneste/Smittevern

Smittevern

Kommuneoverlege: Golbon Sadrzadeh        (Barbro Kvaal - permisjon)
Epost:golbon.sadrzadeh@marker.kommune.no
Telefon:  91249222
                                     

I samsvar med de formål for kommunehelsetjenesten som er nevnt i § 1-2, kan departementet gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder drikkevann og hygieniske forhold i bygninger, boliger, lokaler, innretninger og enhver form for virksomhet. Det kan også gis regler om plikt til å ha internkontrollsystemer samt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes.
 
Alle kommunene i Indre Østfold er med i et interkommunalt selskap Miljørettet helsevern i Indre Østfold (MHVIØ).

Her er det ansatt fagpersoner som ivaretar informasjon, veiledning, tilsyn og klagebehandling. De viktigste arbeidsområdene er (alfabetisk) avløpslam, badeanlegg, badeplasser, barnehager, bolighygiene, campingplasser, drikkevann, ernæring, frisørsalonger, hudpleieklinikker o.l., inneklima, kriseinformasjon, lukt, radon, røyking, skadedyr / insekter, skoler, smittevern, solarier, stråling, støy.
 

Linker og relevante dokumenter:
Smittevernplan
Helsehuset