Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Smart Samfunn Marker

Smart Samfunn Marker

Oversiktsbilde over Ørje

Smart Samfunn Marker er et program i kommunen hvor vi fokuser på prosjekter og planer for Marker som er innovative og bærekraftige – det vil si at prosjektene må bidra til noe positivt for samfunnet i Marker, for miljø og klima, og det må være god økonomi i prosjektene.  

Et smart samfunn skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, stimulere til nye tjenester, teste og demonstrere ny teknologi når endringer i samfunnet gjøres - for å gjøre byen eller samfunnet til et bedre sted å leve, bo og arbeide.
 

Et Smart Samfunn Marker prosjekt utpeker seg ved at

(1) prosjektet er bærekraftig på både kort og lang sikt,

(2) det utføres i samarbeid med flere ulike samfunnsaktører som offentlig, næringsliv, høyskole og innbyggere,

(3) det tar i bruk teknologi på en innovativ måte.

Disse tre områdene skal være i fokus og være synlige i Smart Samfunn Marker prosjektene.


Hva gjør vi i Smart Samfunn Marker?

For å kartlegge og få informasjon om behov og muligheter blant innbyggere og næringsliv, i tillegg til kommunen, har vi:

  • Hatt workshop internt i Marker kommune – workshopen var lagt opp med spørsmål om Marker, nåtid og fremtid.
  • Hatt åpen workshop i Marker – hvor innbyggere, næringsliv og offentlige var med og bidro.

Resultatene fra workshopene kobles med samfunnsplaner og fremtidsperspektiver i kommunen, og ulike prosjekter er og blir fortløpende definert fra dette grunnlaget.

I tillegg til handlingsplanen gjennomføres også driftsrelaterte, mindre prosjekter.

Link til Smart Samfunn Marker strategi

Link til Smart Samfunn Marker handlingsplan

 

Ønsker du å vite mer om Smart Samfunn Marker eller ønsker å dele tanker eller idéer?

Kontaktpersoner:

Hilde Marie Wold, hilde.wold@smartinnovationnorway.com, tlf 97975330

Vidar Østenby, vidar.ostenby@marker.kommune.no, tlf 922 40 932

Smart Samfunn Marker ble startet høsten 2017 og er et samarbeid mellom Marker kommune og Smart Innovation Norway AS.