Tilbudet i skolehelsetjenesten er følgende:

Skolestartundersøkelse 
Utføres høsten etter skolestart. Samtale med helsesøster. Hørsel- og synsnstest. Vurdering av tale / forståelse, motorikk, konsentrasjon. Legeundersøkelse og fysioterapeut.

1. klasse 
Oppfølging av skolestartundersøkelsen
Skrivedans v/fysio-/ergoterapeut.
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
 
2. klasse
Vaksinering i klassen
Oppfølging av enkelte elever ved behov.

3. klasse 
Måling av høye og vekt.
Stjerneorientering med temaer og fysisk aktivitet, helse og trivsel etc. ved helsesøster og fysioterapeut.
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
 
4. klasse
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
5. klasse
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
6. klasse 
Vaksine
Helseopplysning i grupper med temaer pubertetsutvikling, helse, livsstil og kosthold.
Oppfølging av enkelte elever ved behov

7. klasse 
Vaksinasjon - HPV (forebygging av livmorhalskreft)
Oppfølging av enkelte elever ved behov

8. klasse 
Helseopplysning i grupper med temaer bl.a. om selvbilde, kosthold, pubertet, seksualitet, tobakk og rus.
Individuell samtale med helsesøster om helse og trivsel.
Måling av høyde og vekt
Oppfølging av enkelte elever ved behov

9. klasse 
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
10. klasse 
Vaksine
Helseopplysning i grupper med temaer om samliv, seksuelt  overførbare sykdommer, prevensjon etc.
Utdeling av vaksinasjonskort
Oppfølging av enkelte elever ved behov

Ungdom:
Helsesykepeleier skriver resept på p-piller og andre typer prevensjonmidler.
Det er prisreduksjon på prevensjon til unge jenter i alderen 16-19 år.