Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Helsestasjon/Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste - Marker kommune

Ledene helsesykepleier Åse Arneberg, Mobil 45403 925 
Fysioterapeut: : Camilla Bjørby - telefon 982 28 298  

Helsesykepleier  Åse Arneberg har kontortid Marker skole:
Ungdomstrinnet: Treffes hver mandag og onsdag kl. 08.30-12.00 (telefon 454 03 925)

Helsesykepleier Elisabeth Klund har kontortid Marker skole:
Barnetrinnet: Treffes på fredager kl. 08.30-14.00 (telefon 466 24 336)
 

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og de øvrige hjelpeapparat i samfunnet, arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevens situasjon.  Faste trefftider for helsesøster på skolen,oppfølging av enkeltelever ved behov, undervisning i klasser/grupper

Tilbudet i skolehelsetjenesten er følgende:

Skolestartundersøkelse 
Utføres høsten etter skolestart. Samtale med helsesøster. Hørsel- og synsnstest. Vurdering av tale / forståelse, motorikk, konsentrasjon. Legeundersøkelse og fysioterapeut.

1. klasse
Oppfølging av skolestartundersøkelsen
Skrivedans v/fysio-/ergoterapeut.
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
 
2. klasse
Vaksinering i klassen
Oppfølging av enkelte elever ved behov.

3. klasse
Måling av høye og vekt.
Stjerneorientering med temaer og fysisk aktivitet, helse og trivsel etc. ved helsesøster og fysioterapeut.
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
 
4. klasse
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
5. klasse
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
6. klasse
Vaksine
Helseopplysning i grupper med temaer pubertetsutvikling, helse, livsstil og kosthold.
Oppfølging av enkelte elever ved behov

7. klasse
Vaksinasjon - HPV (forebygging av livmorhalskreft)
Oppfølging av enkelte elever ved behov

8. klasse
Helseopplysning i grupper med temaer bl.a. om selvbilde, kosthold, pubertet, seksualitet, tobakk og rus.
Individuell samtale med helsesøster om helse og trivsel.
Måling av høyde og vekt
Oppfølging av enkelte elever ved behov

9. klasse
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
10. klasse
Vaksine
Helseopplysning i grupper med temaer om samliv, seksuelt  overførbare sykdommer, prevensjon etc.
Utdeling av vaksinasjonskort
Oppfølging av enkelte elever ved behov

Ungdom:
Helsesykepeleier skriver resept på p-piller og andre typer prevensjonmidler.
Det er prisreduksjon på prevensjon til unge jenter i alderen 16-19 år.