Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Skole og SFO

Vi får ha klassene sammen igjen!

tommel opp

Onsdag ettermiddag kom kunnskapsministeren, Guri Melby, med en hyggelig nyhet til skolenorge. Smittesituasjonen i samfunnet er slik at vi ikke lenger skal videreføre de strenge tiltakene vi har hatt denne våren. Neste skritt mot vanlig skole er at klassene nå kan samles som en kohort, og det gjør at vi kan møtes hver dag.

På Marker skole vil vi videreføre organiseringen av skoledagen på småskolen (1.-3.trinn) slik den er i dag. 4.trinn går tilbake til ordinære klasser og timeplan (med fortsatt kort tirsdag) fra neste uke.  

Mellomtrinnet (5.-7.trinn) og ungdomstrinnet ikke lenger har hjemmeskole, og vi avslutter skoleåret med skole på skolen. Det er vi veldig glad for! Dersom smitteutviklingen i samfunnet ikke snur i løpet av sommeren, tas det høyde for å starte neste skoleår uten hjemmeskole. De nye føringene som ble presentert i går, varsler en smittevernveileder med en ny «Trafikklysmodell», der tiltak deles i tre nivåer: rød, gul og grønn. Veilederne får vi dessverre ikke før kl. 14.00 i morgen, men dere kan lese mer om føringene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trafikklysmodellen-27.05.2020/id2704152/?fbclid=IwAR38Ci59xlcNKTtqoMmGkEPWXcwyIXJ7-wHKOlyQPUvec3bJrKBmz6Mt9yA

Vi samler lærerne på mellom- og ungdomstrinn til planlegging og omrokkeringer igjen tirsdag neste uke. Dette gjør at 5.-10.trinn får en siste ekstra hjemmedag (forhåpentligvis), slik at lærerne frigjøres til samarbeid på trinnene.

Vi starter med skole hver dag for alle elever fra og med onsdag 03.06. Vi minner om og oppfordrer sterkt til at dere finner andre løsninger for transport til og fra skolen, da vi ikke har fått klare signaler om hvilke smittevernveiledere bussene får. SFO viderefører dagens organisering ut neste uke, og vi kommer tilbake med ny info når vi har finlest den nye veilederen.

Vi gleder oss til å samle klassene igjen, og få en litt mer vanlig avslutning av skoleåret enn vi fryktet. Vi opprettholder egne uteområder med oppmøtepunkter for klassene, vi skal fortsatt unngå store forsamlinger og ivareta meteren utenfor klasserommet og på fritiden. Dugnaden virker- men den er ikke over! Takk alle sammen for at dere hjelper til og sikrer at Marker fortsatt er og blir en smittefri kommune.