Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Landbruk, miljø og viltforvaltning/Skogbruk

Skogbruk

skog
Kontakt: Skogbrukssjef : Kjell Ove Burås, tlf. 91 70 61 18
Besøksadresse: Storgt. 60, Marker rådhus, 2. etasje.
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje

Generell skogfaglig rådgivning får kanaliseres til Havass Skog BA, Storgata 55, telefon 69812700.
 

Totalt daa skog: 307.000
Antall daa produktiv skog: 274.000
Gjennomsnittsstørrelse skogbruksareal: 730 daa
Årlig tilvekst: ca 86.000 m³
Gjennomsnittlig avvirkning: ca 60.000 m³/ år.