Skjema

Skjema A-Å


A
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

B
Barnehageskjema som skal benyttes fra 01.01.2019.
Bestillingsskjema kartdata - Marker kommune - Skjema til utskrift
Bolig og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad
Bostøtte
Byggesaksblanketter
Byggsøk

D
Drikkevannsanalyse, privat, bestillingsskjema

E
Enkeltvedtak - klage

G
Gjeldsordning - søknadsskjema
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting
Grunnskole - innmelding 1. trinn

H
Henvisningsskjema for PPT tjeneste Indre Østfold, skjema til utskrift

K
Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest
Kommunal vielse - registrering
Kommunalt startlån - søknad
Kulturskole - søknad om inntak

L
Ledige stillinger
Ledsagerbevis - søknad

M
Motorferdsel i utmark - søknad

N
Nabovarsel, skjema til utskrift

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsorgsboliger, skjema til utskrift
Oppmåling - Søknad om deling-rekvisisjon av oppmålingsforrening. Skjema til utskrift
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Pleie og omsorgstjenester, pdf - skjema til utskrift
Psykisk helse/Rus - Henvisningsskjema - Barn, unge, voksne, skjema til utskrift

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Salgsbevilling - søknad om utvidet bevilling for gårdssalg (alkohol gr. 2)
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Startlån
Store arrangementer, melding til IØBR, skjema til utskrift PDF document ODT document
Søknad om ansvarsrett der foretaket ikke kan levere erklæring - skjema til utskrift.pdf
Søknad om tilkjørt middag fra Marker Bo- og servicesenter, Skjema til utskrift
Søknad om tilskudd til kulturformål
SØKNADSSKJEMA UTSATT/FREMSKUTT SKOLESTART, til utskrift PDF document ODT document

T
Trygghetsalarm, Skjema til utskrift

U
Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur, skjema til utskrift
Utslipptillatelse og bygging av avløpsanlegg, spredt avløp. Skjema til utskrift PDF document ODT document

Tips en venn Skriv ut