Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Skole og SFO/SFO priser

SFO priser

Prisjustering foreldrebetaling SFO, januar 2020

Som følge av budsjett 2020, vedtatt i kommunestyret i Marker 10.12.19, justeres prisene på sfo-plass med en 3,5 % økning fra februar 2020.

Nye satser blir:

Plasstørrelse:                                            Pris                Mat                 Sum

Over 20 timer/uken                                    2.264  kr         204 kr             2.468 kr

15-20 timer/uken                                        1.905 kr         180 kr             2.085 kr

Under 15 timer/uken                                  1.548 kr         139 kr             1.687 kr