Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Næringsliv/Servering, salg og skjenkebevilling/Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Kommunen tildeler bevilling til serveringssteder.  Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og forholdene skal ligge til rette for fortæring på stedet.  Etablererprøven organiseres av kommunen.  Det kreves godkjenning fra Mattilsynet.