Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Legetjeneste/Sentrumsgården legekontor

Legetjenesten i Marker

Sentrumsgården legekontor
Storgt. 52
1870 ØRJE
Se kart her


Tlf. 69 81 01 50
E-post: resepsjonen@sentrumsgarden.nhn.no

Legekontoret er åpent fra kl. 08.30 - 15.00
Telefontid: 9 - 11 og 12.30 - 14.00

Lunchpause fra kl. 11.30 - 12.15

Oversikt over fastlegene i Marker 

Marker kommune har fastlegeordning.
Nå kan innbyggerne selv kunne gjøre oppslag på hvilken fastlege de har, og finne viktig informasjon om alle landets fastleger. I tillegg vil man kunne bytte fastlege samt melde seg inn eller ut av ordningen, helt uavhengig av fastlegekontorets åpningstider. Se høyre sidemeny - fastlegeordning.
 

Kommunelegene har ansvaret for:
  • Utføre undersøkelser ved Helsestasjonen, samt å veilede helsesøster i medisinske spørmål.
  • Skolehelsetjeneste
  • Tilsyn ved Marker bo og servicesenter
  • Smittevernansvar.
  • Generell helseopplysning.

Legene har fastlegeordning, samt legevakt på dagtid.