Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Næringsliv/Servering, salg og skjenkebevilling/Salg og skjenkebevilling

Salg og skjenkebevilling i Marker kommune

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gis for maksimum fire år om gangen.  Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol.  Avgjøres av formannskap/kommunestyre.