Selvbetjening/Rutetider og kommunikasjon

Rutetider og kommunikasjon

Flexx buss

Flex er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold

07.03.2019
Fra og med mandag 4. mars kommer  Flex-bussen til å hente og levere på møteplasser i Ørje.  
 

Dette innebærer at du må gå til din nærmeste møteplass når du skal reise med Flex; til gjengjeld vil du få flere reisemuligheter når du ønsker det. De har forsøkt å legge Flex-møteplassene der de vet at mange ferdes.


Informasjon om ordningen og reiseruter her - Møteplassoversikt
Busstilbud fra Østfold kollektivtransport her


Husk at det er 1 times bestillingsfrist. 

Telefon 69 12 54 80  eller 03177.

Åpningstider kundesenteret:
Hverdager   07 – 21
Lørdager     08 – 19
Søndager    13 – 20

E-post: skyss@ostfoldfk.no
Facebook: facebook.com/flexostfold

Rutetider og kommunikasjon

08.06.2017

Østfold kollektivtrafikk -   Østfold fylkeskommune har ansvar for det lokale og regionale kollektivtilbudet i Østfold. Dette omfatter kjøp av transporttjenester, fastsette priser, bygge og vedlikeholde terminaler og holdeplasser samt videreutvikle og kvalitetssikre eksisterende kollektivtilbud. Østfold kollektivtrafikk ble etablert 1. juni 2002 for å ivareta og videreutvikle disse tjenestene