Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Rus- og psykisk helsetjeneste/Rus- og psykisk helsetjeneste

Avdeling for psykisk helse og rus.

Avdeling for psykisk helse og rus gir tilbud til de i Marker kommune som har et psykisk helse problem og / eller et rusproblem, om du er barn, ungdom eller voksen. Dersom utfordringene i hverdagen er av en slik karakter at man opplever et behov for hjelp fra andre enn et eventuelt eksisterende nettverk, kan man søke om tjenester hos oss.

Vi holder til i trivelige lokaler i  Marker rådhus, og man kan ta direkte kontakt med tjenesten på telefon eller ved skriftlig henvendelse. For de under 18 år, kan kontakt også formidles via skole, barnehage, helsestasjon eller andre.

Vi er tilgjengelige på telefon 92 04 76 19 fra 08:00 til 15:00. Dersom du ikke får svar, er det fint om du legger igjen en beskjed slik at vi kan ta kontakt tilbake.

Tjenesten tilbyr bl.a;
Individuelle samtaler
Foreldre/barn samtaler
Familiesamtaler
Koordinering av tjenester / utarbeidelse og oppfølging av Individuell plan
Samarbeid med andre aktuelle instanser
Dagsenter / Fellesskapet 1g pr uke
Støttekontakt
Pårørende veiledning
Praktisk bistand og opplæring


Vi som jobber her er:
Leder for tjenesten: Anne-Thoril Horpestad (97785726)
Laila Ødegård (920 47 641)
Psykisk helsearbeider barn/unge  Mona Haug, mob 45977212
Nina F. Løhren (479 77 702)
Hege Sydengen (920 47 619)
Lillian Kildal - (99100102)

 

Besøksadresse: Storgaten 60, 1870 Ørje  (Marker rådhus). Postadresse: Marker Kommune, Familie og helse, avdeling for psykisk helse og rus, Postboks 114, 1871 Ørje.
 

Nyttige telefoner
Marker kommune, sentralbordet: 69810500 : Åpningstid 08.00 - 15.00
Legevakten: 116 117 - Åpningsstid: 16.00 - 08.00. Helligdag/lør/søn - hele døgnet.Legevakten: 116 117 - Åpningsstid: 16.00 - 08.00. Helligdag/lør/søn - hele døgnet.
Mental Helses hjelpetel: 116 123 - hele døgnet
Kirkens SOS – i krise? 815 33 300 - hele døgnet