Selvbetjening/RSS

RSS - Marker kommune

Du kan abonnere på følgende RSS fra Marker kommune:

  • Nyheter
  • Ledige stillinger
  • Kulturkalender
  • Tjenester

Marker
RSS
Nyheter
RSSKulturkalender
RSSLedige stillinger
RSSTjenester

Hvordan bruke RSS:
RSS er et eget format for utsending av tekst. Det ligner litt på vanlige nettsider, men er enklere å tilpasse for deg. Du kan legge lenker til innholdet fra vertsiden til Rss'en på din egen hjemmeside eller lese de direkte i nettlesere som Opera, Firefox eller egne program som FeedReader.

Retningslinjer for bruk:
Det enkelte nettsted har ofte retningslinjer på hvordan man kan benytte RSS fra en innholdsleverandør. Smaalensveven og kommunene i Indre Østfold har følgende retningslinjer:

  1. Du kan ikke vise innhold fra våre RSS på sider med rasistisk, pornografisk eller med innhold som bryter norsk lov.
  2. Det er gratis å bruke innhold i RSS-format fra Smaalensvevens kommuner på nettsider dersom innholdet er lenket opp til Smaalensveven. Lenkene skal vise direkte til Smaalensvevens kommuner, uten bruk av rammer e.l.. Lenkingen skal skje ved vanlige lenker, ikke javascript e.l.
  3. Du kan ikke legge ut eventuelle bilder som ligger med i RSS-en fra Smaalensvevens kommuner.
  4. Innholdet skal merkes tydeleg med at de kommer frå Smaalensveven. Tekster, titler o.l. kan ikke endres.
  5. Smaalensveven vil ikke varsle deg om vi endrer på RSS-leveransene våre. Vilkår for bruk av RSS fra Smaalensveven kan bli endret. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på URL-er og vilkår!

Hva er RSS:
RSS (forkortelse for Rich Site Summary («sammendrag av nettinnhold»), også kalt «levende bokmerker», er en ordning der en nettleser på en datamaskin henter nyheter eller annet materiale fra internett fortløpende og automatisk. RSS er en XML-dialekt basert på RDF (Resource Description Framework) som brukes for å videreformidle utdrag av innhold fra en nettside som oppdateres jevnlig (ofte en weblogg).

RSS er et enkelt XML-basert filformat som ofte brukes for å abonnere på nyhetsbaserte nettsteder. Ved å tilby RSS gir nettstedet brukerene et standardisert format som kan brukes i mange forskjellige RSS-lesere.