Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Kulturminner og museer/Rødenes kirke

Rødenes kirke

Rødenes kirke

Rødenes kirke er en langkirke fra 1230 . Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.

Kirken gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703-09. Den var i privat eie fra 1729-1849, og ble etter det overtatt av kommunen. Altertavlen er fra 1720-årene og ble gitt i gave fra Chr. Hansen Sarpsborg, som var kommandant på Basmo festning.[1] I 1949-52 ble kirken restaurert under ledelse av arkitekt Ragnar Nilsen.[2]

Byggverket er i stein og har 240 plasser. Romansk stil.

 Wikipedia