Hjem/Tjenester

Renovasjon

Renovasjon er en lovpålagt tjeneste som utføres av kommunen. Merk at ikke alle typer avfall samles inn.

Generelt

Alle henvendelser  vedr. renovasjon  skal rettes direkte til IØR på tlf. 69 88 79 50.

Indre Østfold Renovasjon

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Alle henvendelser vedr. renovasjon skal rettes direkte ti IØR,

telefon 69 88 79 50.

 

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 09:10