Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling og / eller gratis kjernetid.

Redusert pris:
Familier med brutto inntekt på uner kr 557.333 vil fra 1. august 2019 kunne få redusert barnehagepris. Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person –og kapitalinntekt.
 

Gratis oppholdstid i barnehagen 20 timer pr uke.
Fra 1. august 2019 kan det søkes om gratis kjernetid for barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i løpet av 2019.  Inntektsgrensen for dette er 548.500. Det er nytt i 2019 at også 2 åringer kan få gratis kjernetid.

Det er foresattes samlede brutto person –og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene. Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års skattemelding / selvangivelse. Om inntekten er endret  i forhold til forårets inntekt, leveres tilleggsdokumentasjon.

Redusert fakktura gjøres gjeldende fra måneden etter søknad med dokumentasjon om inntekt mottas av Marker kommune. Dersom inntekstdokumentasjon mangler i søknaden, blir høyeste betalingssats benyttet selv om søknad er sendt inn.

Foresatte må selv søke.

Foresatte må selv laste opp inntektsopplysningene i søknaden.

SØKNADSFRISTEN ER 1. JUNI

Søskenmoderasjon

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr 2 og 50% for søsken nr  3 og over.

Dette kommer automatisk på barnehageregningen og må ikke søkes om.

Andre bestemmelser

  • Barnehageplassen må betales selv om barnet har fravær i barnehagen
  • Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.

 

Skjema; Redusert foreldrebetaling