Tjenesten tilbyr bl.a;
Individuelle samtaler
Foreldre/barn samtaler
Familiesamtaler
Koordinering av tjenester / utarbeidelse og oppfølging av Individuell plan
Samarbeid med andre aktuelle instanser
Dagsenter / Fellesskapet 1g pr uke
Støttekontakt
Pårørende veiledning
Praktisk bistand og opplæring