Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Prosessdokumenter for Marker

Prosessdokumenter for Marker

Nei til kommunesammenslåing

Vedtak fra møte 22.06.2016
Marker kommune skal fortsatt bestå som egen kommune, det skal ikke søkes om sammenslåing med andre kommuner.
Marker kommune er positive til et konstruktivt samarbeid med andre kommuner i regionen.


Kommunestyremøte 22.06.2016 - Vedtak/samlet saksfremstilling - K-42/16
Vedlegg 1:  Grunnlagsdokument 4K 12.04.16.pdf,   Vedlegg til avtalen.pdf
Vedlegg 2: Grunnlagsdokument6K.19.04.16off.versjon.pdf


Kommunestyremøte 24.05.2016 - Vedtak/samlet saksfremtilling - K-31/16 - Retningsvalg for Marker kommune 4K eller 6K
Vedlegg (inneholder 4 vedlegg)
 

Kommunestyremøte 26.04.2016, sak 23/16 - Samlet saksfremstilling/vedtak.Framdriftsplan for det avsluttende arbeidet med kommunereform.
Ingen vedlegg.

Kommunestyremøte 27.01.2016 - Samlet saksfremstilling/vedtak. 
Vedlegg 1.  Notat_økonomiske_forutsetninger_Kommunereform_Indre_Østfold.pdf
Vedlegg 2. 08.01.16 - Østalternativet.pdf   
Vedlegg 3. 2016-01_K5 Ostfold.pptx  
Vedlegg 4. 5K Intensjonsavtale 06 01 16 Komprimert PDF.pdf 
Vedlegg 5. 5K. Fremdriftsplan 2016, pr. 06.01.16.pdf  
Vedlegg 6.  Kommunereform rapport fase 1_040615 - politisk arbeidshefte.pdf


Kommunestyremøte 22.09.2015 - Samlet saksfremstilling/vedtak:
Vedlegg:  5KFremdriftsplan pr.260815.pdf

Kommunestyremøte 16.06.2015 - Samlet saksfremstilling/vedtak.
Vedlegg 1. Kommunereformen, Uttalelser fra NITO (2)6.pdf
Vedlegg 2.  Kommunereformen, Uttalelse fra Fagforbundet (2)5.pdf
Vedlegg 3. Kommunereform, Retningsvalg IØ lr (3) 2.pdf
Vedlegg 4. Kommunereform rapport fase 1_040615 1.pdf 
Vedlegg 5.  Kommunereformrapport-IØØ 20 285..pdf 
Vedlegg 6. Kommunereformrapport-IØ 50 249..pdf


Kommunestyre 10.02.2015 - Samlet saksfremstilling/vedtak:
Vedlegg 1.  Veien mot ny kommune” er en veileder utarb. av Komm.- og moderniseringsdep. 
Vedlegg 2.  Arbeidshefte til støtte for kommunenes arbeid med første del av sitt utredningsoppdrag” er utarbeidet av Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Østfold analyse.
Vedlegg 3.  Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” med tilhørende tidsplan er utarbeidet av rådmennene i indre Østfold på bestilling fra Regionrådet.
 

Kommunestyre 07.10.2014 - Kommunereformen i Østfold - Samlet saksfremstilling/vedtak.
Ingen vedlegg


Underdokumenter:
Arbeidsbok med SWOT (politisk)
Arbeidsbok - adm.
Marker 27012016 - presentasjon for kommunestyret.pdf
Reg. analyse
Retningsvalg
Marker og kommunereformen
Innbyggerundersøkelse 2015
Innbyggerundersøkelse 2016