Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk organisering

Politisk organisering

Kommunestyret har 25 faste medlemmer og er kommunens øverste myndighet, og bestemmer hvilke råd og utvalg kommunen skal ha. Formannskapet består av 7 faste medlemmer som også er Administrasjonsutvalg som bl.a. behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget består også av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Det er to hovedutvalg som har ansvar for "sine" respektive områder. De to hovedutvalgene har hvert 7 medlemmer og er: Oppvekst og omsorgsutvalget Plan og og miljøutvalget

Organisasjonskart - Politisk