Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Politiråd

Politiråd

Her legges det ut referat fra politiråd i Marker:

Referat fra politiråd i Marker 12.06.18(37341)(1).pdf