STATENS VEGVESENS MUSEUMSFORENING ØRJE GAMLE VEGSTASJON

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 999616100

Forretningsadresse:
Lilleveien 110
1870 ØRJE
Stiftelsesdato:
1983-12-06
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Egil Kjenner
Granittveien 13
1890 RAKKESTAD