NORSK CIRKUS OG TIVOLIEIERFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 983898122

Forretningsadresse:
Huitfeldts gate 16
3263 LARVIK
Stiftelsesdato:
1993-12-31
Postadresse:
Postboks 105
1871 ØRJE