SPRÅKHJELPEN FOR INNVANDRERE I NORGE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 930894028

Forretningsadresse:
c/o Mousa Darisiro
Molteveien 11
1870 ØRJE
Stiftelsesdato:
2023-02-04
Frivillig organisasjon:
Nei