INDRE ØSTFOLD SOPP -OG NYTTEVEKSTFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 927152061

Forretningsadresse:
c/o Gulluzar Darisiro
Molteveien 11
1870 ØRJE
Stiftelsesdato:
2021-04-21
Frivillig organisasjon:
Ja