MOSEBYNESET BÅTFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 921368445

Forretningsadresse:
c/o Pål Lintho
Fiskekroken 5
1870 ØRJE
Stiftelsesdato:
2018-05-06
Frivillig organisasjon:
Ja