ØYMARK SKIANLEGG

Fritidsetablissement

Org.nummer: 920939678

Forretningsadresse:
c/o Svein Egil Røen
Mårudkroken 45
1870 ØRJE
Stiftelsesdato:
1987-11-27