MARKER CARPET BOWLS KLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 918615342

Forretningsadresse:
c/o Anders Johansen
Kongsbakkveien 5
1870 ØRJE
Stiftelsesdato:
2017-02-09
Frivillig organisasjon:
Ja