ØRJETOLLERENS BEDRIFTSIDRETTSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 912051072

Forretningsadresse:
Svenskeveien 595
1870 ØRJE
Stiftelsesdato:
2013-01-03
Frivillig organisasjon:
Ja