MARKER TEATERSELSKAP

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Org.nummer: 893973842

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
Storgata
1870 ØRJE
Stiftelsesdato:
1975-03-20
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
v/ Bjørn Studsrud
Solstubben 5
1870 ØRJE