Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Pleie og omsorgstjenesten

Omsorg - Marker Bo og servicesenter

Søknadsskjema Pleie- og omsorgstjenester. omsorgsleiligheter

Søknadsskjema kan også fås ved Marker bo og servicesenter og Servicetorget i Marker rådhus

Priser;  se kommunale avgifter/prishefte under selvbetjening.


Besøksadresse: Braarudveien 25, 1870 Ørje
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje

Utviklingshemmede - PU


Marker Bo og servicesenter har 32 faste institusjonsplasser fordelt på 4 bogrupper, 2 somatiske og 2 skjermet. Pr. idag har vi i tillegg 10 korttids-/rehabiliteringsplasser.  I bygget er det kafeteria som er åpen alle dager fra 10-14. Det finnes også dagsenter, fysioterapi og frisør (privat) Omsorgstjenesten teller ca 68 årsverk fordelt på 115 ansatte.

Nyttige lenker:

Tjenester kommunen er pålagt: Tjenester som ikke er pålagt,
men som er tilgjengelig i Marker
Sykehjem  
Korttidsopphold /rehabilitering/Avlastning Omsorgsleiligheter
Hjemmesykepleie/hjemmehjelp Matombringing
Brukerstyrt pers. assistent  Trygghetsalarm
Fysio- og ergoterapi Dagsenter Marker bo og servicesenter
Utlån av tekniske hjelpemidler - kont. Ergoterapeut Frisør
Tannhelsetjeneste (se brosjyre øverst på siden) Fotpleie 
Transporttjeneste   
Støttekontakt /avlastning  Hørselkontakt
Omsorgstønad Synskontakt