Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Bredbånd/Planer

Planer for utbygging

Området nord for Ørje

Gjenværende områder som ikke har dekning på bredbånd nå vil det bli søkt om støtte for utbygging i neste runde. Dette vil skje i samarbeid med fylket og fristen for å søke er juni. Det planlegges en rask behandling og felles anbuds runder tidlig høst 2020

 

Oppdatert 10.05.2020

Marker kommune er tildelt støtte fra NKOM til å bygge bredbånd på begge sider langs Rødenessjøen helt opp til Kroksund. Dette er lagt ut som anskaffelse/anbud nå slik at arbeidet forhåpentligvis kan startes opp sommeren 2020. Men dette avhenger av om vi får inn noen tilbud. 

Dessverre kom det ikke inn noen tilbud som kunne godkjennes. Det betyr at vi må endre kravene og legge ut på nytt. 

Området fra Sletta og nordover mot Grimsby er under utbygging og innbyggere med kommunalt trykkavløp har fått tilbud om å få levert fiber fra GP Dataservice. På grunn av den våte og milde vinteren er graving av siste del utsatt inntil det blir bedre forhold på jordene. Men det har ingen betydning for leveransen foreløpig.

Området syd for Ørje

Gjenværende områder som ikke har dekning på bredbånd nå vil det bli søkt om støtte for utbygging i neste runde. Dette vil skje i samarbeid med fylket og fristen for å søke er juni. Det planlegges en rask behandling og felles anbuds runder tidlig høst 2020

 

Oppdatert 10.10.2020

 

Dette er en skisse av områder man ser for seg til utbygging. Man er avhengig av en viss rekkefølge av områdene og noen er avhengig av kommunal/statlig støtte og/eller dugnad for å få dette realisert.
Dataservice i samarbeid med kommunen har lagt sjøkabel fra Strømsfoss til Ørje. Det er lagt noen landtak som leverandører kan ta i bruk for å tilby nett. 

1 er ferdigstilt
2-3 tar Dataservice i mot bestillinger og bygger ut så snart mange nok har meldt interesse.
4 Er påbegynt av Dataservice og forventet ferdig til sommeren 2020
5 Arbeid er påbegynt og forventes ferdig til sommeren 2020
6 - 10 Må utredes og vil bli områder vi søker om NKOM midler for å bygge ut. Det vil si at det vil bli utbygd i 2021. Også andre områder som ikke er merket i kartet vil bli med i en ny søknad
11 Er under utbygging og forventes ferdig sommeren 2020
 

kartskisse plan syd