Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Plan, Teknikk og Landbruk

Plan og miljøutvalget

Innkallinger og protokoller her

Innkallinger og protokoller før 06.12.2016 finner du nederst på denne siden.

Plan og miljøutvalget har 7 medlemmer og varamedlemmer. Disse er valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden.

Ansvar for forvaltning, samordning og planlegging innenfor følgende saksområder:
Friluftsområder, Landbruk/skogbruk, Innlandsfiske, Miljøvern, utvalg for plansaker, Vann/avløp/renovasjon, Teknisk drift,
Bygge-, delings-, og oppmålingssaker, Utbygging av tekniske anlegg og innretninger,Brann og feiervesen,Samferdsel, kirker (teknisk drift/vedlikehold)Kultur/bibliotek/kulturvern/kino, Etablerings- og utbedringslån, samt tilskuddssaker.

 

Medlemmer - Plan og miljøutvalget for perioden 2019 - 2023
Navn Parti Telefon E-post
Per Øivind Falkenberg Krog, leder SP 92607785 pe-krog@frisurf.no
Anne Maren Krog Engeloug SP 97077610 anne.engeloug@gmail.com
Ole Petter Aarnes SP 97177263 olepetter@kalandbruk.no
Roger Fredriksen AP 93238971 fredriksen.roger82@gmail.com
May Britt Heed AP 99291019 brit-hee@online.no
Hilde Nyborg Braarud, nestleder V 99315858 post@deiligerjorden.no 
Kristian Haugsmoen Fog H 99269999 kristian@fogtransport.no


Varamedlemmer

     

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
667Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
342Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-11-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2016-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2016-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-08-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2016-08-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2016-06-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2016-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2016-04-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2016-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-11-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2015-09-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2015-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2015-05-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2015-04-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
13M   2015-03-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2015-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2015-01-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2014-12-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2014-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
12M   2014-09-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2014-09-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2014-09-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2014-09-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2014-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2014-04-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2014-03-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
43M   2014-01-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
22M   2013-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
13M   2013-10-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
22M   2013-10-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2013-08-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2013-06-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
848Kb   2013-05-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-05-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2013-04-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2013-02-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2013-01-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2012-11-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
820Kb   2012-10-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2012-10-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2012-08-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
667Kb   2012-08-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
215Kb   2012-07-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2012-06-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
13M   2012-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
16M   2012-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
937Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
797Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
991Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
18M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
1010Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
179Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
67Kb   2012-04-17

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
116Kb   2016-11-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2016-10-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2016-09-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
117Kb   2016-08-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
176Kb   2016-05-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
120Kb   2016-04-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
238Kb   2016-02-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
38Kb   2015-12-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
32Kb   2015-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2015-10-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
31Kb   2015-07-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
127Kb   2015-06-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
110Kb   2015-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
43Kb   2015-02-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
30Kb   2015-02-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
44Kb   2015-01-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
115Kb   2014-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
191Kb   2014-09-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
43Kb   2014-07-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2014-06-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
92Kb   2014-05-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
34Kb   2014-04-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
120Kb   2014-03-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
204Kb   2014-02-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
28Kb   2013-12-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
107Kb   2013-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
108Kb   2013-10-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
87Kb   2013-09-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
33Kb   2013-06-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2013-05-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2013-04-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2013-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
33Kb   2013-01-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2012-12-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
55Kb   2012-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
38Kb   2012-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2012-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2012-05-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
28Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
30Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
41Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
33Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
22Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
21Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
34Kb   2012-04-17