Ombudet har en uavhengig rolle og skal passe på at kommunen behandler alle personopplysninger i tråd med kravene i personvernregelverket her i landet inkl EU-forordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Dette inkluderer også kravene til personvern i særlovene innen Barnevern, Helse, Oppvekst m.m. – med  personopplysninger og behandlinger som også vil være sensitive/svært sensitive.  

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne, og har taushetsplikt.

Ombudet skal i tillegg

  1. Hjelpe deg med å ivareta rettighetene dine
  2. Påpeke mulige lovbrudd overfor de som behandler personopplysninger
  3. Følge opp behandling av alle personopplysninger og sørge for at kommunen har nødvendig oversikt over behandlingene – og et enkelt system for dette
  4. Se til at alle medarbeidere i kommunen som behandler personopplysninger etterlever kravene til internkontroll
  5. Være kommunens kontaktperson overfor Datatilsynet