Selvbetjening/Personvernerklæring for Marker kommune/Personvernombud

Personvernombudet i Marker kommune

Et nytt, felles europeisk personvern-lovverk vil om kort tid være implementert i alle EU- og EØS-land, herunder Norge, som i slutten av juli vil implementere den nye Personopplysningsloven. Formålet er å styrke personvernet ytterligere.

Ett av tiltakene og lovkravene her er å etablere eget personvernombud. Personvernombudet skal aktivt bidra til at kommunen etterlever alt relevant lovverk knyttet til behandling av personopplysninger.

I tillegg skal personvernombudet representere kommunens innbyggere i saker knyttet til personvern, for eksempel i spørsmål om innsyn, sletting av opplysninger etc som innbyggerne måtte lure på, eller som de mener kommunen ikke følger godt nok eller raskt nok opp.  Ombudet vil også sørge for at kommunens eget sikkerhetsregelverk er i samsvar med det nye personvern-regelverket.

Vårt personvernombud er i gang med sitt arbeid for kommunen. Han heter Torbjørn Sjølstad og har arbeidet med dette temaet i en årrekke, både for offentlige og private virksomheter. Han har også skrevet bøker bl.a. knyttet til dette fagområdet og foreleser om det. Torbjørn vil jevnlig være tilstede i vår kommune.

Om du ønsker kontakt med personvernombudet er epostadressen: personvernombud@marker.kommune.no.

Torbjørn kan også kontaktes på mobil / sms i saker som du mener haster. Hans mobilnummer er 926 41058.

 

Obs! Ikke send sensitive personopplysninger på epost inntil videre – det jobbes med å finne gode løsninger også for dette!

 

Tips en venn Skriv ut