Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Marker-modellen/Foreldre/voksne/Tiltak og tjenester/Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT

PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT har blant annet som oppgave å hjelpe barnehage og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

 

PPT skal også veilede på systemisk arbeid ut mot barn og unge.
 

Følg linken under for mer informasjon og henvisningsskjema. Skjemaet ligger også under henvisningsskjema i modellen. Det er foreldrene som søker i samarbeid med barnehage eller skole.
 

https://www.rakkestad.kommune.no/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-pp-tjenesten.5846652-373975.html