Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Nedsatt funksjonsevne/Parkeringskort

Parkeringskort

Det er pasientens manglende evne til å ta seg fram og tilbake til parkeringsplass som er det medisinske grunnlag for pasientens rett til parkeringstillatelse.

Legeerklæring og bilde skal følge søknaden. 

 

Søknadsskjema

For mer informasjon kontakt Servicetorget i Marker kommune, tlf. 69 81 05 00

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Klageskjema


Ved tap av parkeringskort må skjema fylles ut og leveres kommunen.  Er kortet stjålet, meld også fra til politiet.
Skjema til utskrift - Tap av parkeringskort for funksjonshemmede